KRISEHÅNDTERING

Ved kritiske hændelser som f.eks. arbejdsulykker, overfald eller fyringsrunder er det afgørende, at der på forhånd er udarbejdet en plan for den psykologiske støtte til medarbejderne både på gruppeplan og individuelt. Der foreligger ofte en plan for den praktiske håndtering af kritiske hændelser, mens den psykologiske håndtering som regel løses ad hoc. For ledelsen kan dette føre til rådvildhed i situationen, og mange ledere beskriver, at de i bekymringen for at træde ved siden af ender med ikke at handle. 

Manglende ledelsesmæssig håndtering vil ofte forplante sig til medarbejderne, som en oplevelse af manglende ledelsesmæssig støtte, og dette kan skabe usikkerhed og uro i organisationen. Jo bedre forberedt ledelsen er på at håndtere en kritisk hændelse, jo mere kontrol giver det i situationen og dermed skabes ro til at træffe de rigtige beslutninger og støtte medarbejderne bedst muligt. 

 

KURSER OG WORKSHOPS

Jeg udbyder kurser i krisehåndtering, der giver lederen viden om typiske psykiske reaktioner efter involvering i kritisk hændelse og psykologiske strategier til at håndtere hændelsen både på organisatorisk og individuelt plan. Kurset omfatter også konkrete værktøjer til at organisere kriseinterventioner i fm. hændelsen.

Endvidere tilbyder jeg kurser i stress- og krisehåndtering for medarbejdere mhp. at give den enkelte medarbejder strategier til at håndtere belastninger og se advarselstegnene på stress, således at stressreaktioner kan forebygges.

 

SUPERVISION

Jeg tilbyder faglig sparring for medarbejdere og ledere, der skal håndtere komplekse problemstillinger, hvilket kan give den enkelte nye perspektiver og et bedre fundament for beslutningstagning.

KRISEHÅNDTERING

Ved kritiske hændelser som f.eks. arbejdsulykker, overfald eller fyringsrunder er det afgørende, at der på forhånd er udarbejdet en plan for den psykologiske støtte til medarbejderne både på gruppeplan og inviduelt. Der foreligger ofte en plan for den praktiske håndtering af kritiske hændelser, mens den psykologiske håndtering som regel løses ad hoc. For ledelsen kan dette føre til rådvildhed i situationen, og mange ledere beskriver, at de i bekymringen for at træde ved siden af ender med ikke at handle. 

Manglende ledelsesmæssig håndtering vil ofte forplante sig til medarbejderne, som en oplevelse af manglende ledelsesmæssig støtte, og dette kan skabe usikkerhed og uro i organisationen. Jo bedre forberedt ledelsen er på at håndtere en kritisk hændelse, jo mere kontrol giver det i situationen og dermed skabes ro til at træffe de rigtige beslutninger og støtte medarbejderne bedst muligt. 

 

KURSER OG WORKSHOPS

Jeg udbyder kurser i krisehåndtering, der giver lederen viden om typiske psykiske reaktioner efter involvering i kritisk hændelse og psykologiske strategier til at håndtere hændelsen både på organisatorisk og individuelt plan. Kurset omfatter også konkrete værktøjer til at organisere kriseinterventioner i fm. hændelsen.

Endvidere tilbyder jeg kurser i stress- og krisehåndtering for medarbejdere mhp. at give den enkelte medarbejder strategier til at håndtere belastninger og se advarselstegnene på stress, således at stressreaktioner kan forebygges.

 

SUPERVISION

Jeg tilbyder faglig sparring for medarbejdere og ledere, der skal håndtere komplekse problemstillinger, hvilket kan give den enkelte nye perspektiver og et bedre fundament for beslutningstagning.