KRISESAMTALER

Efter en voldsom hændelse er det vigtigt at få hjælp til at strukturere tankerne og strategier til at håndtere fremtiden. Når man er ramt af stress og krise, kan det føles, som om tingene aldrig ændrer sig, og det kan være svært at overskue fremtiden. Og mange mennesker beskriver en følelse af magtesløshed og manglende kontrol. Samtalerne kan hjælpe dig til at bearbejde hændelsen ved at få talt om tanker, reaktioner og indtryk, men også til at mobilisere dine egne ressourcer.

 

STRESSHÅNDTERING

Mange mennesker oplever stress, f.eks. som følge af arbejdsmæssige eller private forhold. I et stresshåndteringsforløb får du konkrete strategier til at håndtere reaktionerne; identicere hvad der er årsag til din manglende trivsel og redskaber til at forebygge, at det sker igen. 

 

TERAPI

Man behøver ikke at have oplevet en krise for at føle, at man har mistet fodfæstet, nogle gange kan det været livets grundvilkår, som har ændret sig; gamle personlighedsmønstre der dukker op igen eller en følelse af personlig fastlåshed og ønske om at udvikle sig i en ny retning. Terapi kan være hjælpsomt til at finde fodfæstet igen. Jeg arbejder primært ud fra en eksistentiel eller kognitiv tilgang.