ERFARING

Jeg er autoriseret psykolog og uddannet i 2001. 

Jeg har igennem mit mangeårige virke som psykolog arbejdet i flere store organisationer og har bl.a. været ansat i Udenrigsministeriet, hvor jeg har haft ansvaret for den krisepsykologiske indsats på de danske ambassader i forbindelse med voldsomme hændelser, som fx. terrorangrebene i Paris og Bruxelles. Jeg har også arbejdet som militærpsykolog i Forsvaret, hvor jeg har haft samtaler med flere hundrede soldater, før, under og efter udsendelse til international mission. Endvidere har jeg i adskillige år været ansat indenfor hospitalsvæsnet som neuropsykolog.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening.

 

KRISEPSYKOLOGISK BISTAND I INTERNATIONALT REGI

Jeg har været udsendt 18 gange til Afghanistan i forbindelse med kritiske hændelser i Forsvaret, hvor jeg har været ansvarlig for koordineringen af den krisepsykologiske indsats. Jeg har fået en medalje (link) for min indsats i Forsvaret, hvor jeg var drivkraften i udviklingen af Den Danske Model, som er betegnelsen for den psykologfaglige indsats, man i dag yder over for soldaterne.

I Udenrigsministeriet har jeg rejst regelmæssigt, dels i forbindelse med kritiske hændelser dels i egenskab af kontaktperson for de danske ambassader i bl.a. Kabul, Ramallah og Cairo.

 

UNDERVISNING

I Udenrigsministeriet og i Forsvaret underviste jeg ledere og medarbejdere i stress- og krisehåndtering, så de var bedst muligt forberedt på at håndtere de belastninger, der kan opstå i forbindelse med en udsendelse. I Udenrigsministeriet afholdt jeg løbende kurser i arbejdsrelateret stress og trivsel.

Jeg har endvidere været tilknyttet Hærens Officersskole som underviser i psykologi, hvor jeg har undervist kommende premierløjtnanter og kaptajner i emner som ledelse og krisehåndtering, kommunikation og konflikthåndtering, human factor og utilsigtede hændelser.

 

NEUROPSYKOLOGI

Foruden min krisepsykologiske erfaring har jeg adskillige års erfaring som neuropsykolog og har lavet neuropsykologiske undersøgelser for patienter med kognitive følger efter hjernerystelse, blodprop eller blødning i hjernen. Jeg har også rådgivet patienter og pårørende i forbindelse med undersøgelsen. Endvidere har jeg været ansvarlig for tværfaglig og monofaglig supervision af sundhedsfagligt personale.

 

SOLDATENS HUS

Jeg er medstifter og tidligere formand for den frivillige forening Soldatens Hus, hvis formål er at støtte soldater, der vil styrke tilhørsforholdet til det civile.  

Konceptet tager udgangspunkt i, at man er soldat for livet og derfor kan bruge den militære identitet og det stærke fællesskab til at skabe et nyt fundament i det civile liv.

I dag sidder jeg i Soldatens Hus' Advisory Board.

 

MEDVIRKEN I MEDIERNE

Jeg har for nylig skrevet en kronik i Information om de psykologiske konsekvenser af COVID-19: "Krisepsykologer om Coronakuller: Med tiden bliver de fleste irritable, rastløse og frusterede" . Jeg har desuden været med i programmet Mærket af krig på DR1, hvor tre soldater fortæller om deres oplevelser før, under og efter udsendelse. I programmet fortæller jeg om de psykiske konsekvenser af de belastninger og udfordringer, soldaterne møder under udsendelsen.  Jeg har også været gæst i radioprogrammerne Soldater med krigstraumer i Hjernekassen på P1, hvor jeg fortæller om PTSD, og ØrkenSandHeden på Radio 24/7, hvor jeg taler med Jimmy Solgaard om traumer og de udfordringer, soldater kan have med at lande i det civile liv efter udsendelse. Tidligere har jeg deltaget i programmet Finskytterne på Radio 24/7, hvor jeg taler med de to soldater og tidligere finskytter, Søren Guldager og Kasper Madsen om de psykologiske konsekvenser af at være udsendt, og hvordan man vender hjem til et civilt liv.